Vi har eige laboratorium på anlegget, og våre produkt vert levert etter grundige kvalitetskontrollar.
Vi er sertifiserte i kontrollrådet for tilslag til betong NS-EN 12620.

Det vert stilt strenge krav til betongtilslag. Vi er stolte over å produsere tilslag i høg og jevn kvalitet.

Vi kan også utføre siktekurver på bestilling frå kunde.

Standal Knuseverk AS har godkjend fallsand til skular og barnehagar.