Standal Knuseverk AS er produsent og leverandør av eit breidt sortiment av sand, grus, singel og pukk. På Standal har det vore drift sidan 1971, og produksjonsanlegget ligg på Standal i Ørsta kommune, Møre og Romsdal. 

Vi er 7 tilsette.

Vi har leverar til betongtilslag for private, kommunar og Statens Vegvesen. Produkta våre kan samansetjast etter kunden sine ynskje, så langt det er mogeleg.

Etter avslutta reguleringsplanhar vi sikra oss tilgong for mange års vidare drift. Det betyr lettare tilgengelig masse og vi får skjerme bygda for støv og støy. Sidan 2012 har vi hatt ny kai i drift, som også å auka vår leveringsdyktighet. 

IMG_3471.JPG

Standal Knuseverk er CE sertifisert. 

Vi mottok også miljøprisen i 2013 for vårt sterke bidrag med å redusere klimagassutslepp i transportsektoren. 

ce-mark.png