I naturskjønne omgivelsar i Hjørundfjorden ligg vår utskipningskai, der båtar opp til 10 000 tonn og meir kan leggje til kai ved Standal. Vi skipar ombord med lastebilar og hjullastarar, og har ein lastekapasitet på 800 tonn pr. time.

Standal Knuseverk AS er medeigar i MS Hopsfjord som lastar 1250 tonn. Vi tek på oss alt innan båtfrakt.

Avstand Ålesund - Standal er 20 nm.