Vi transporterer alt innen sand, singel, pukk og grus. Fleire av maskinene i maskinparken har minimalt med utslepp - Euro 6.

Opplasting på anlegget skjer med hjullastar.

Hjullastarane har godkjende vekter som vert kontrollerte etter dei krav som føreligg.
Veien over Standaleidet er no heilårsvei og avstanden frå Standal til Ørsta sentrum er kort.